Bestyrelse

                      

Formand: Troels S. Jørgensen                        Næstformand: Gustav Høve Thorsen

 

Kasserer: Ole Ambrosius

 

Bestyrelsesmedlemmer:

                     

Rasmus Lolholm Sørensen                            William Frederiksen

 

                    

Frederik Tanghøj                                                 Morten Ruderstaller

 

Mischa Gundmann